Ons Team

Het Wielwerkteam bestaat uit Hester van der Zee, Berry Burghout en Mirjam Bosveld. We kiezen bewust voor een klein professioneel team, omdat we graag alle studenten persoonlijk willen kunnen volgen en de lijntjes kort willen houden. Met een klein team zien we elke student regelmatig en kunnen we jouw persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling goed blijven volgen.

Hester van der Zee

Hester werkte als groepsleerkracht bij een school voor speciaal basisonderwijs. Zij heeft veel ervaring met het werken met kinderen en pubers en is gespecialiseerd in kinderen en pubers met leer- en gedragsproblemen, zoals ADHD, PDD-NOS en andere autismeverwante stoornissen.
Na haar opleiding tot psychosociaal therapeute startte zij haar eigen therapeutische praktijk voor zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast was zij docente Regressie- en reïncarnatietherapie. Verder is zij opgeleid in het werken met: Innerlijk Kindwerk, NLP, Energiewerk, Hypnotherapie, Familieopstellingen en Communicatieve vaardigheden. Tijdens haar werkzaamheden heeft zij zich samen met Berry verdiept in het Levenswiel wat uiteindelijk leidde tot de Wielwerkmethode.

Berry Burghout

Na een dienstverband als beroepsmilitair heeft Berry tien jaar als leidinggevende gewerkt in het bedrijfsleven. In beide werkkringen heeft hij verschillende functies vervuld, variërend van opsporingsambtenaar tot instructeur en leidinggevende van verkoop- en serviceafdelingen. Hij heeft, na zijn opleiding tot psychosociaal therapeut, zijn eigen praktijk gevoerd en dit gecombineerd met een docentschap met als hoofdvakken Communicatie en NLP. Daarnaast heeft hij lesgegeven in Hypnotherapie, Energiewerk en Regressie- en Reïncarnatietherapie. Behalve docent aan deze opleiding op HBO-niveau heeft hij als opleidingsmanager de organisatie voor een groot deel vormgegeven en verzorgd.
Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij zich met Hester verdiept in het Levenswiel wat uiteindelijk leidde tot de Wielwerkmethode.

Mirjam Bosveld

Mirjam is opgeleid tot docent dramatische vorming, ze heeft les gegeven in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook werkte ze op de communicatie-afdeling van een ziekenhuis, bij een uitgeverij en bij een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig therapeuten. Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als regisseur en speltrainer in het amateurtheater. Dat je met verbeeldingskracht kunt zijn wie je wilt, fascineert haar.
Na haar opleiding tot psychosociaal therapeute volgde ze nascholingen bij Wielwerk Opleidingen om zich vervolgens verder te gaan verdiepen in het Levenswiel.

Gratis brochure

Download onze overzichtelijke
brochure gratis
Of schrijf je direct in voor een opleiding


Gratis brochure

Inschrijf formulier