Ons Team

Het Wielwerkteam bestaat uit Hester van der Zee, Berry Burghout en Ingeborg van Logchem. We kiezen bewust voor een klein professioneel team, omdat we graag alle studenten persoonlijk willen kunnen volgen en de lijntjes kort willen houden. Met een klein team zien we elke student regelmatig en kunnen we jouw persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling goed blijven volgen.

Hester van der Zee

Hester werkte als groepsleerkracht bij een school voor speciaal basisonderwijs. Zij heeft veel ervaring met het werken met kinderen en pubers en is gespecialiseerd in kinderen en pubers met leer- en gedragsproblemen, zoals ADHD, PDD-NOS en andere autismeverwante stoornissen.
Na haar opleiding tot psychosociaal therapeute startte zij haar eigen therapeutische praktijk voor zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast was zij docente Regressie- en reïncarnatietherapie. Verder is zij opgeleid in het werken met: Innerlijk Kindwerk, NLP, Energiewerk, Hypnotherapie, Familieopstellingen en Communicatieve vaardigheden. Tijdens haar werkzaamheden heeft zij zich samen met Berry verdiept in het Levenswiel wat uiteindelijk leidde tot de Wielwerkmethode.

Berry Burghout

Na een dienstverband als beroepsmilitair heeft Berry tien jaar als leidinggevende gewerkt in het bedrijfsleven. In beide werkkringen heeft hij verschillende functies vervuld, variërend van opsporingsambtenaar tot instructeur en leidinggevende van verkoop- en serviceafdelingen. Hij heeft, na zijn opleiding tot psychosociaal therapeut, zijn eigen praktijk gevoerd en dit gecombineerd met een docentschap met als hoofdvakken Communicatie en NLP. Daarnaast heeft hij lesgegeven in Hypnotherapie, Energiewerk en Regressie- en Reïncarnatietherapie. Behalve docent aan deze opleiding op HBO-niveau heeft hij als opleidingsmanager de organisatie voor een groot deel vormgegeven en verzorgd.
Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij zich met Hester verdiept in het Levenswiel wat uiteindelijk leidde tot de Wielwerkmethode.

Ingeborg van Logchem

Ingeborg werkt sinds 1992 in de gezondheidszorg als Oefentherapeut en heeft veel ervaring opgedaan met zowel volwassenen als kinderen met lichamelijke of psychosociale problemen. Sinds 25 jaar heeft zij een eigen praktijk waarin ze zich gespecialiseerd heeft in kinderen op het gebied van senso-motoriek, gedragsproblemen en opvoedingsvraagstukken. In deze periode werkte zij eveneens als therapeut in het speciaal basisonderwijs. Daarnaast geeft ze psychosomatische therapie aan volwassenen. In 2017 heeft zij de post HBO opleiding Psychosomatiek aan de hoge school Utrecht afgerond, waardoor ze deze specialisatie in het reguliere veld op haar naam heeft staan. Haar hart en werkwijze liggen vooral in de lijn van Wielwerktherapie, waar ze in 2017 is afgestudeerd als therapeut aan Wielwerk Opleidingen. Haar overige specialisaties liggen in de RET, stressortherapie en kindertolkwerk.

Gratis brochure

Download onze overzichtelijke
brochure gratis
Of schrijf je direct in voor een opleiding


Gratis brochure

Inschrijf formulier